+36705802919 info@curtiss.hu

Szakterületek

Büntető- és szabálysértési jog

Ne játssza el a jövőjét azzal, hogy egyedül próbálja. Egy vádnak egész életen át tartó következményei lehetnek. Bírósági ügyekben minden perc fontos, mivel az ügy napról napra tovább halad, és az egyensúly a vádlott ellen fordul. Ezért elengedhetetlen, hogy egy lelkes védője legyen az ügy megindításakor. Azáltal, hogy a védőjét korai módon tájékoztatja az ügyről jobban előkészíthető egy szilárd védelem.

Családjog

Gyermekei és pénzügyi jövője túlságosan fontos ahhoz, hogy maga vigye az ügyét. A családi jogi ügyekben az számít a legjobban, hogy mit csinál az első alkalommal. A családjog terén szerzett tapasztalat eldöntheti az ügy kimenetelét. A legtöbb esetben nincs “újra játszás”, mivel a bíróság általában megváltozott körülményeket igényel egy döntés módosítása érdekében, míg más döntések véglegesek lehetnek. Csinálja jól, kezdje az ügy kezdetétől tapasztalt tanácsadóval.

Adójog és adótervezés

Nem ritka, ha magánszemélyek vagy vállalkozások egy másik féllel folytatott jogi vitában vesznek részt. Az ilyen jellegű vitákban, mint például a szerződésszegés vagy személyi sérülések, a helyes tanácsadás megszerzése kulcsfontosságú a sikeres eredmény elérése szempontjából. Ezekben az ügyekben fontos, hogy egy tapasztalt tanácsadót bízzon meg annak biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben meg legyenek térítve az elszenvedett sérülések és károk.

Ingatlanjog

Az ingatlan ügyletek és kapcsolatok hajlamosak a komplikációkra, és gyakran tapasztalt tanácsadást igényelnek. Az ingatlantulajdonosok,  vevők / eladók, szomszédok, bérlők és családtagok néha ellentmondásos helyzetben vannak. A látszólag jelentéktelen szerződések vagy kisebb viták drága és romboló jogi konfliktusokká válhatnak. A legkisebb ügyben is szükséges hatékony képviselet.

Társasági- és gazdasági jog

Az üzleti viták elkerülhetetlenek, és ha nem művészileg navigálnak bennük akkor pénzügyi veszteségeket, feszült üzleti kapcsolatokat, kedvezőtlen nyilvánosságot és a valódi üzleti céloktól való elterelést eredményezhet. Ezek elkerülésére a napi tevékenységekben, szerződésekben, megállapodásokban, üzleti alapításban, jelenlét megteremtésében  részvényesi vagy szerződéses vitákban, üzleti jogsértésekben és kereskedelmi ingatlanügyletekben is szükséges lehet hatékony képviselet.

Öröklési jog

A végrendelet olyan dokumentum, amely kimondja a végső kívánságait. Az emberek leggyakrabban olyan végrendeletet készítenek, amely utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy mi történjen a vagyonukkal haláluk után. Az egyértelmű akarat megfogalmazása eloszlathatja a családtagok közötti feszültségeket a halál utáni vagyon tekintetében. Függetlenül attól, hogy egyszerű végrendeletre, meghatalmazásra vagy hagyatéki eljárásbani tanácsra van szüksége, kérjen segítséget abban, hogy hogyan tegye meg a szükséges lépéseket.

Munkajog

A munkajog magában foglalja a munkahelyi kapcsolatok összes aspektusát, ideértve a felvételt, a megszüntetést, a munkaszerződéseket, a versenytilalmi záradékokat, a táppénzt, a szülési szabadságot és a végkielégítést. Ezen ügyek bármelyike heves peres ügyekben torkolhat, ezért fontos, hogy mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók is tanácsot kérjenek. Függetlenül attól, hogy egy vállalkozás 1 alkalmazottat vagy 100 alkalmazottat foglalkoztat, a munkáltatóknak átfogó szabálytömeget be kell tartaniuk, hogy elkerüljék a szankciókat vagy a foglalkoztatással kapcsolatos peres eljárásokat.

Végrehajtási jog

Az ítélet a perben részt vevő felek jogainak és kötelezettségeinek – például az egyik féltől a másiknak járó pénzösszeg – bíróság általi meghatározása. Az ítélet végrehajtható, ami azt jelenti, hogy lehetővé teszi az ítéletben részesülő fél számára, hogy lépéseket tegyen és végrehajthasson a másik fél ellen. Bírósági ítéletet lehet kérni, például pénzösszeg kifizetésére, egy adott cselekmény végrehajtásához vagy egy adott cselekedettől való tartózkodáshoz. A hitelezőknek határozott képviseletet szükséges az ítélet végrehajtása és behajtása terén, ugyanakkor előfordulhatnak olyan esetek, amikor az ítéletet az adós sikeresen megtámadhatja.