+36705802919 info@curtiss.hu

Ingatlan végrehajtás

aug 22, 2023

Ingatlan végrehajtás

írta | aug 22, 2023

Az egyre magasabb ingatlanárak kapcsán sokakban felmerül az árverésen való ingatlanszerzés. Ennek kapcsán irodánk teljes körű jogi segítséget tud nyújtani, mind a leendő tulajdonosok, mind az adósok felé.

Legelőször fontos, kiemelni, hogy végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, az adós munkabéréből kell behajtani. Ha előre látható, hogy a követelést nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki.

Az ingatlan lefoglalása

A végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási jogot jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg. A végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére történt kézbesítését követő 15 napon belül – tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt, amennyiben lakóingatlan van szóban.

Értékesítés kitűzése

A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt a végrehajtást kérő kérelmére akkor intézkedhet, ha a végrehajtás túl hosszú lenne valamint a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 45 ill. 60 nap eltelt.

Az ingatlan becsértéke

A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve, vagy igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja az ingatlan becsértékét mind a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére. Ha a közléstől számított 15 napon belül végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a becsértéket a bíróság – szükség esetén szakértő közreműködésével – állapítja meg.

Ezek után a végrehajtó az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki, amelyeket kézbesít a feleknek és kifüggesztet. Az árverés tekintetében az ingatlan kikiáltási ár a becsérték összege. Azonban az ingatlanra – lakóingatlan kivétellel – legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat. Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árnak – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Az árverésről a végrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít, és ebben feltünteti az értékesítés hogyanját. Az árverési jegyzőkönyv másolatát kézbesíti az érintetteknek. A végrehajtó felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg.

Ingatlan kiürítése

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek.

Ha a kiköltözésre az időpontig nem került sor az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését. A végrehajtó köteles tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt, ha a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.

Természetesen a végrehajtás során számos kifogás, ill. fellebbezés is benyújtható az eset összes körülményét mérlegelve. Hívjon, amennyiben szakértői jogi segítségre van szüksége akár jogosulti, akár kötelezetti oldalon.