A Termékfelelősségi tv. 3. § (1) bekezdés alapján a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség sajátossága, hogy a károsult a kárigényét szerződésen kívül közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítheti. A Termékfelelősségi tv 1. § (4) bekezdés alkalmazásában termékkár pedig először is lehet az a) pont alapján történt példáuli pszichés egészségkárosodás valamint a b) pont szerinti káresemény következtében történt kár (ennek 500 eurónál többnek kell lennie). Ezen felül van magában a termékben keletkezett kárunk ami termékszavatosság körébe tartozik, mivel a szolgáltatás tárgyában, a termékben bekövetkezett károkkal kapcsolatban a termékszavatosság szabályait kell alkalmazni. Ez sajnos az rPtk. 308. § (4) alapján csak kettő évig érvényesíthető, amely határidő eltelte jogvesztéssel jár. Azonban termékfelelősség alapján a gyártó a hibás termék által más dologban okozott, úgynevezett következménykárok megtérítésére kötelezhető. E körben azok a károk érvényesíthetők, amelyek a termék hibájával közvetlen okozati összefüggésben állnak. Ezek a károk a fentiekben felsorolt a fogyasztó személyében és vagyonában bekövetkezett károk lehetnek.