Egyéb

Öröklésijog

A végrendelet olyan dokumentum, amely kimondja a végső kívánságait. Az emberek leggyakrabban olyan végrendeletet készítenek, amely utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy mi történjen a vagyonukkal haláluk után. Az egyértelmű akarat megfogalmazása eloszlathatja a családtagok közötti feszültségeket a halál utáni vagyon tekintetében. Függetlenül attól, hogy egyszerű végrendeletre, meghatalmazásra vagy hagyatéki eljárásbani tanácsra van szüksége, kérjen segítséget abban, hogy hogyan tegye meg a szükséges lépéseket.

Kulcsszavak: Végrendelet, hagyatéki eljárás, végrendelet megtámadás, kötelesrész.

Munkajog

A munkajog magában foglalja a munkahelyi kapcsolatok összes aspektusát, ideértve a felvételt, a megszüntetést, a munkaszerződéseket, a versenytilalmi záradékokat, a táppénzt, a szülési szabadságot és a végkielégítést. Ezen ügyek bármelyike heves peres ügyekben torkolhat, ezért fontos, hogy mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók is tanácsot kérjenek. Függetlenül attól, hogy egy vállalkozás 1 alkalmazottat vagy 100 alkalmazottat foglalkoztat, a munkáltatóknak átfogó szabálytömeget be kell tartaniuk, hogy elkerüljék a szankciókat vagy a foglalkoztatással kapcsolatos peres eljárásokat.

Kulcsszavak: Munkaszerződés, megszüntetés, munkahelyi baleset.

Végrehajtási jog

Az ítélet a perben részt vevő felek jogainak és kötelezettségeinek – például az egyik féltől a másiknak járó pénzösszeg – bíróság általi meghatározása. Az ítélet végrehajtható, ami azt jelenti, hogy lehetővé teszi az ítéletben részesülő fél számára, hogy lépéseket tegyen és végrehajthasson a másik fél ellen. Bírósági ítéletet lehet kérni, például pénzösszeg kifizetésére, egy adott cselekmény végrehajtásához vagy egy adott cselekedettől való tartózkodáshoz. A hitelezőknek határozott képviseletet szükséges az ítélet végrehajtása és behajtása terén, ugyanakkor előfordulhatnak olyan esetek, amikor az ítéletet az adós sikeresen megtámadhatja.

Kulcsszavak: Tartozásérvényesítés, végrehajtás felfüggesztés.