+36705802919 info@curtiss.hu
A élettársi kapcsolat vonzatai

A élettársi kapcsolat vonzatai

Milyen vonzatai vannak egy élettársi kapcsolatnak? Először is élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn...
Őrizetbe vétel

Őrizetbe vétel

Az őrizet a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések közül a legenyhébb, amely 72 órán túl nem tarthat és a büntetőeljáráson kívül is alkalmazható. Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonását jelenti.  A 72 óra elteltével a...
Önkényes lakásfoglaló v. jogcím nélküli lakáshasználó?

Önkényes lakásfoglaló v. jogcím nélküli lakáshasználó?

Az önkényes lakásfoglaló, aki más tulajdonában álló (üres) lakásba beköltözik anélkül, hogy erre szerződés vagy más megállapodás feljogosítaná. Azon személyek akik a tulajdonos tudtával, valamely szerződés (pl.: bérleti szerződés) vagy megállapodás (tipikusan...
Változás a büntetőjogban!

Változás a büntetőjogban!

alapján csak kettő évig érvényesíthető, amely határidő eltelte jogvesztéssel jár. Azonban termékfelelősség alapján a gyártó a hibás termék által más dologban okozott, úgynevezett következménykárok megtérítésére kötelezhető. E körben azok a károk érvényesíthetők,...
Elbirtoklás

Elbirtoklás

Mint az életben máshol is, a polgári jogban is bizonyos következményekkel jár az idő múlása. Ez lehet elévülés, jogvesztés vagy lehet elbirtoklás is, amely egyben megszüntet és keletkeztet is valamit. A törvény akként rendelkezik, hogy elbirtoklás útján megszerzi a...